21
04
2016

EBYS Zirvesi 2016

Posted By :
Comments : Off

Ankara Üniversitesi Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemi (BEYAS) Koordinatörlüğü, TÜRKSAT A.Ş. ve Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü işbirliği ile Ankara’da Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi’nde 19 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) Zirvesi 2016”da elektronik belge yönetim sistemleri alanında güncel teknolojiler, eğilimler, akademik yaklaşımlar ve uygulamalar uzman akademisyenler ve kurum yöneticiler tarafından ele alınmıştır.

İlk açış konuşmasını yapan TÜRKSAT A.Ş. Genel Müdürü Cenk ŞEN, EBYS çalışmalarında gerçekleştirilmiş olan düzenlemeler ve standartlardan söz ederek, BelgeNet’ten ArşivNet’e uzanan süreci anlatmıştır. ŞEN, ayrıca E-KKTC çalışmaları ile kurumların kamu güvencesinde ortak platformda buluşmasının hedeflendiğini belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

Ankara Üniversitesi tanıtım filminin gösterilmesinden sonra Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Erkan İBİŞ, TÜRKSAT ile daha önce yapılmış olan çalışmalara da değinerek; Ankara Üniversitesi’nin benzer projelere katkı sağlamaya devam edeceğini belirtmiştir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali YILDIRIM, EBYS çalışmalarındaki mevcut duruma hangi basamaklardan ulaşıldığını, 1970’lerden günümüze dek yapılan yönetsel düzenlemelerle ele almış ve süreç sonunda; işlem hızı, ekoloji ve güvenlik bağlamındaki fayda enstrümanlarının altını çizmiştir. YILDIRIM, EBYS’nin bilgi toplumu olgusu içerisinde bulunan yapı taşlarından bir tanesi olarak ele alınması gerektiğini ve çalışmaların bu doğrultuda sürdürüleceği mesajını vererek, konuşmasını emeği geçenlere teşekkür ederek tamamlamıştır.

Açış konuşmalarının sona ermesinden sonra İstanbul Şehir Üniversitesi’nden Yönetim Psikolojisi Uzmanı İbrahim Zeyd Gerçik’in açılış konuşmasında, kurumsal gelişimin dinamikleri için gereksinim duyulan olgular üzerine konuşarak; bu olguları inşa etmek için gereken yönetsel bakış açıları ve yetkinlikleri, tarihsel perspektif ve insan değeri ile birlikte yansıtmıştır.

Üniversitemiz BEYAS Koordinatörü Prof. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ yönetiminde Prof. Dr. Hamza KANDUR, Prof Dr. Özgür KÜLCÜ, Dr. Bahattin YALÇINKAYA ve TÜBİTAK Birim Yöneticisi Murat Yasin KUBİLAY’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Akademi Panelinde; EBYS içeriği, gelişimi ve mevcut durumda kurumlardaki fonksiyonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmuştur. Ayrıca e-imza süreçlerinin yasal ve teknolojik boyutlarında yaşanan güncel gelişmelere değinilmiş ve soru-cevap bölümünde katılımcıların teknik, standardizasyon v.b. konulardaki sorularına yanıtlar verilmiştir.

Kamu panelinde ise İbrahim ŞANLI yönetiminde ve çeşitli kurumlardan Daire Başkanları ve Şube Müdürleri katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu bölümde, kamu bürokrasisinde EBYS çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve sürdürülmekte olan uygulama örnekleri ele alınmıştır.
Zirvede ayrıca Ankara Üniversitesi BEYAS Koordinatörlüğü stant açmıştır. Stantta Ankara Üniversitesi’nin tanıtımı yapılmış, BEYAS ve e-BEYAS çalışmaları ile ilgili katılımcılara bilgi verilmiştir.

EBYS Zirvesi 2016’da iki panelde 10 konuşmacı yer almış ve yaklaşık 300 kurumdan 1000‘nin üzerindeki katılımcının ilgili konularda farkındalıklarının artırılmasına çalışılmıştır.

Zirveye ilgili alanda çalışma yapan araştırmacılar, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin belge yöneticileri, arşivcileri ve bilgi işlem birimlerinin teknik personeli soru, görüş ve önerileriyle katkı sunmuş; bireyler arasında bilimsel ve sosyal etkileşim sağlanmıştır.

Yazar Hakkında
Bilgi Yönetimi ve Bilişim Sistemleri Belgelendirme Merkezi Web Yöneticisi