Kurum ve kuruluşlarda iş ve işlem süreçlerinin elektronik ortamlarda yürütülmeye başlanmasıyla birlikte, elektronik belgeler ve veriler hızla artmaya başlamıştır. Elektronik belge ve verilerin hızla artması ile birlikte güvenli elektronik platformda bilgi, belge ve verilerin doğru işlenmesi, arşivlenmesi, yönetilmesi, erişilmesi için kurumlara yeterlilik kazandırılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Elektronik belge ve verilerin sürekli üretildiği sistemler olan elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerinin ulusal ve uluslararası standartlar ve ilgili hukuk kurallarına uygun olarak yönetilmesi ve geliştirilmesi konusunda yeni yaptırımlar gerek zorunlu standartla, gerekse mevzuat düzenlemeleriyle uygulamaya konulmaktadır.

Bu kapsamda BİL-BEM, ülkemizde özelde elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri olmak üzere bilgi yönetimi , bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri konularında araştırma ve geliştirme çalışmalarını yürütmek, kurum ve kuruluşlara hizmet sunmak için kurulmuştur.

Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemi, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemi alanında hizmet veren BİL-BEM, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak çalışmalarını ve hizmetlerini sürdürmektedir.

Amaçlar

Kurum ve kuruluşlarda iş ve işlem süreçlerinin e-ortamda etkin ve hızlı bir biçimde yürütülmesini sağlamak için geliştirilen bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemlerinin kurumlarda etkin kullanımlarını ve bu bağlamda sistemleri kullanan kurumların veri ve bilgilerini güvenli, sürdürülebilir platformlarda yönetmelerini sağlamak için yetkinlik kazandırma ve sertifikalandırma hizmeti sunmak,

Kurum yönetimleri için ihtiyaç duyulan bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemlerinin çözüm odaklı geliştirilmesi ve etkin yönetimi için belgelendirme yapmak,

Bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri konusunda yazılım sektörüne yeni bakış açıları kazandırmak,

Kurum ve kuruluşlarda hizmet gelişimine olumlu ve sürdürülebilir çerçevede katkıda bulunmak,

Elektronik belge yönetimi ve arşivleme konusunda şirketlerin ve kamu kurum/kuruluşlarının ihtiyaçlarını belirlemek için destek hizmeti sunmak,

Elektronik belge yönetimi ve arşivleme konusunda şirketlere ve kamu kurum/kuruluşlarına rehberlik hizmeti sunmak,

Şirketlerin ve kamu kurum/kuruluşlarının Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve Elektronik Arşiv Sistemi (ELAS) gibi bilgi yönetimi ve bilişim sistemlerinin Kurum Yeterlilik Sertifikası (KYS) değerlendirmesini yapmak.