Prof. Dr. S. Özlem GÖKKURT
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Prof. Dr. Fazıl GÖKGÖZ
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü
Doç. Dr. Semra GÜNDÜÇ
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü