BİL-BEM, öncelikle kurumların elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri ile bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemlerinin etkin kullanım ve yönetimlerinde kurumlara yetkinlik kazandırmak için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolleri yaparak çalışmalarını sürdürmektedir.

Hizmetler

Kurumların elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri ile bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemlerini etkin kullanım ve yönetimlerinde kurumlara yetkinlik kazandırmak için planlama yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,

Kurumlarda başta elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri olmak üzere bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri konularında analiz ve saha çalışmaları ile denetim, eğitim, uyum ve yeterlilik değerlendirmesi, belgelendirmesi ve raporlaması yapmak,

Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri başta olmak üzere e-uygulamalar ile ilgili kurum yeterliliklerini belirlemek ve KYS verme sürecini yönetmek ve belgelendirmek,

Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri, bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemi ile ilgili konularda kurumlara ve kişilere kurslar, seminerler ve eğitimler vermek,

KYS Denetçi Eğitim Programları yürütmek ve denetçi havuzu oluşturmak,

Kişi ve personel belgelendirmesi yapmak,

Bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, uygunluk denetimleri, personel belgelendirmesi, ürün belgelendirmesi alanlarında akredite olarak belgelendirme hizmetleri sunmak,

Kurum yeterlilik ve kişi yeterlilik sertifikası süreçlerini yürütmek,

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) gibi kurumlar ile başta elektronik belge ve arşiv yönetimi olmak üzere bilgi yönetimi ve bilişim sistemleri konularında diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

Bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda Üniversite’nin bilgi yönetimi ve bilişim sistemlerini geliştirmek için araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak,

Bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri konularında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kongreler, sempozyumlar yapmak.