Vizyon ve Misyon

VİZYON

 • Bilimsel çalışmalar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemlerini geliştirmek için araştırma – geliştirme – eğitim ve danışmanlık çalışmalarını etkin bir biçimde yönetmek.

 

MİSYON     

 • Kurumlar için zorunlu olan KYS değerlendirme sürecinde TSE ile birlikte sertifikalandırma hizmeti vermek,
 • Kurumların elektronik belge ve arşiv yönetim sistemlerini/bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemlerini etkin kullanım ve yönetimlerinde kurumlara yetkinlik kazandırmak için planlama yapmak, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak,
 • Kurumlarda başta elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri olmak üzere bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri konularında analiz ve saha çalışmaları ile denetim, eğitim, uyum ve yeterlilik değerlendirmesi belgelendirmesi ve raporlaması yapmak,
 • Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri/ bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri başta olmak üzere e-uygulamalar ile ilgili kurum yeterliliklerini belirlemek ve KYS verme sürecini yönetmek ve sertifika vermek, (EBYS-KYS, ELAS-KYS, EBYS-Teknik Altyapı Yeterlilik Sertifikası, ELAS-Teknik Altyapı Yeterlilik Sertifikası, EBYS ve ELAS İşletim Sertifikası gibi),
 • Elektronik belge ve arşiv yönetim sistemleri/ bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemi ile ilgili konularda kurumlara ve kişilere kurslar, seminerler ve eğitimler vermek,
 • KYS Denetçi Eğitim Programları yürütmek ve denetçi havuzu oluşturmak,
 • Kişi ve personel belgelendirmesi yapmak (Kişi Belgelendirme ve Yetkilendirme Sertifikası, EBYS Eğitim Sertifikası, ELAS Eğitim Sertifikası gibi),
 • Bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, uygunluk denetimleri, personel belgelendirmesi, ürün belgelendirmesi alanlarında akredite olarak belgelendirme hizmetleri sunmak,
 • Kurum yeterlilik ve kişi yeterlilik sertifikası süreçlerini (KYS denetleme ve raporlama yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi, KYS süreçlerinin tanımlanması, kurumların başvuru süreci, denetleme iş planlamasının yapılması, ücretlendirme/faturalandırma, sertifika verme süreci vd) yürütmek,
 • Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 • Üniversite’nin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm birimleri ile işbirliği yapmak,
 • TSE ve TÜRKAK gibi kurumlar ile başta elektronik belge ve arşiv yönetimi olmak üzere bilgi yönetimi ve bilişim sistemleri konularında diğer kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve bilişim sistemleri konularında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar, kongreler, sempozyumlar yapmak.