BİLGİ SİSTEMLERİ ve BİLŞİM YÖNETİMİ
Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar, Ankara: Aralık 2017

KURUMSAL BELLEKLERİN GELECEĞİ
e-BEYAS 2015 Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Nisan 2016

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİV UYGULAMALARI
e-BEYAS 2014 Sempozyumu Bildiriler Kitabı. Ankara: Şubat 2015

BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS)
TANIMLAR ve TERİMLER SÖZLÜĞÜ. Ankara: Aralık 2009.