BİLGİ YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
eBelge-eArşiv-eDevlet-Bulut Bilişim-Büyük Veri-Yapay Zeka
Ankara: Ankara Üniversitesi BİL- BEM, Aralık 2019.

 

PROFESYONEL ARŞİVCİ/Mehmet Torunlar
Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, Haziran 2019.

BİLGİ SİSTEMLERİ ve BİLİŞİM YÖNETİMİ
Beklentiler ve Yeni Yaklaşımlar.
Ankara: Ankara Üniversitesi BİL-BEM, Aralık 2017.

KURUMSAL BELLEKLERİN GELECEĞİ
e-BEYAS 2015 Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS, Nisan 2016.

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİV UYGULAMALARI
e-BEYAS 2014 Sempozyumu Bildiriler Kitabı.
Ankara: Ankara Üniversitesi BEYAS, Şubat 2015.

BELGE YÖNETİMİ ve ARŞİV SİSTEMİ (BEYAS)
TANIMLAR ve TERİMLER SÖZLÜĞÜ. Ankara: Aralık 2009.